Dočekalů Danny, Bc.

Oddělení: Oddělení transferu technologií a znalostí
Telefon: +420 266 053 620
Kancelář:
Email: (email)
WWW: