Kontakty na pracovníky ÚI AV ČR

Emeritní vědečtí pracovníci Akademie věd ČR

Emeritní vědečtí pracovníci AV ČR jsou jmenováni předsedou Akademie věd, jako výraz uznání jejich celoživotní úspěšné práce a zásluh o rozvoj vědního oboru.

Emeritní pracovníci Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

Emeritní pracovníci ÚI AV ČR jsou jmenováni ředitelem Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., po projednání Radou instituce.