Organizační struktura a řídící orgány

Vedení ÚI AV ČR

 • Ředitel
  Chytil Michal, RNDr., DrSc.
 • Zástupce ředitele pro realizace
  Štuller Július, Ing., CSc.
 • Zástupce ředitele pro THS
  Zelenková Helena

Rada ÚI AV ČR

 • Předseda
  Mgr. Ing. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
 • Místopředseda
  Ing. Rostislav Horčík, Ph.D.
 • Členové
  Ing. František Hakl, CSc.
  doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
  RNDr. Věra Kůrková, DrSc.
  RNDr. Milan Paluš, DrSc.
  doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., Ph.D.
 • Externí členové
  prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
  Ing. Pavel Juruš, Ph.D.
  doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
  Mgr. Jan Lamser
 • Tajemník
  Dagmar Harmancová, prom.mat.

Dozorčí rada

 • Předseda
  prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
 • Místopředseda
  RNDr. Stanislav Žák, CSc.
 • Členové
  RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
  doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
  prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
  Ing. Petr Tichavský, CSc.