Oddělení výpočetní matematiky

Hlavní oblasti výzkumu

  • Numerická lineární algebra
  • Numerická optimalizace
  • Verifikace