Pracovní místo v projektu „Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence“

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici doktorand (případně postdoktorand) v probíhajícím projektu NCK („Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence“ s registračním číslem TN01000024 poskytovatele TA ČR).

[ Ostatní příležitosti ]

Quick Info

  • Předpokládaná doba trvání projektu je do prosince 2020.
  • Úvazek na pozici je 0,5.
  • Náplní práce bude práce na integraci mikroměřítkových atmosférických modelů do systémů pro podporu strategií chytrých měst včetně práce na systémech systémech přípravy vstupů a práce na výstupních a prezentačních systémech. Součástí náplně bude i spolupráce na přípravě vědeckých výstupů (články, konferenční příspěvky), po domluvě je možné práci propojit s tématem disertační práce.
  • Podmínkou je základní znalost programování v prostředí Python, Fortran nebo C.
  • Výhodou je zkušenost s výkonnými výpočetními systémy, s paralelním rozhraním MPI a operačním systémem Linux.
  • Nabízíme práci v mezioborovém vědeckém týmu (MFF UK, ÚI AV ČR, ČHMÚ) s velmi dobrou možností dalšího odborného růstu. Měsíční hrubá mzda (při plném úvazku): 36.000 - 45.000 Kč na základě kvalifikace a zkušeností.

Podrobnější údaje je možno obdržet na e-mailové adrese: resler@cs.cas.cz (RNDr. Jaroslav Resler, Ph.D., řešitel projektu).

Přihlášky do konkurzu se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem posílejte na e-mailovou adresu: ics@cs.cas.cz, případně na adresu Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8. Přihlášení uchazeči budou písemně vyrozuměni.