Místo vědeckého pracovníka - etika umělé inteligence

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka v oblasti etiky umělé inteligence.

[ Ostatní příležitosti ]

Quick Info

Požadavky: znalost současné normativní a aplikované etiky, etiky umělé inteligence a roboetiky.

Přihlášky se životopisem, přehledem publikační činnosti a motivačním dopisem zasílejte prosím na ics@cs.cas.cz. Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.