Current Job Opportunities

Pracovní místo - Agenda grantů a projektů, agenda přijetí zahraničních hostů.

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. přijme pracovníky/ce pro zajištění následujících agend:

[ More information ]

Tenure Track Positions in COMPUTER SCIENCE and in ARTIFICIAL INTELLIGENCE

The Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences (ICS CAS), Prague, invites applications for tenure track positions in Computer Science and in Artificial Intelligence.

[ More information ]

Pracovní místo v Technicko-hospodářské správě

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. přijme pracovníka do Technicko-hospodářské správy na zajištění následujících agend:

[ More information ]

Postdoc position in computional geometry

A postdoc position is available at the Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences.

[ More information ]

Pracovní místo v projektu Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici doktorand (případně postdoktorand) v probíhajícím projektu Urbi Pragensi („Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR).

[ More information ]

Pracovní místo v projektu „Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence“

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici doktorand (případně postdoktorand) v probíhajícím projektu NCK („Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence“ s registračním číslem TN01000024 poskytovatele TA ČR).

[ More information ]

Research Fellow/Postdoc positions in Complex Networks and Brain Dynamics

We are looking for new team members to join the Complex Networks and Brain Dynamics group to work on its interdisciplinary projects. The group focuses on the development and application of methods of analysis and modelling of real-world complex networked systems, with particular interest in the structure and dynamics of human brain function.

[ More information ]

A student position to joint the project team

A student position is available to join the project team at the Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences.

[ More information ]

CAS–ICS postdoctoral position

The Institute of Computer Science (ICS) of the Czech Academy of Sciences (CAS) invites outstanding and enthusiastic junior researchers, PhD holders, to apply for a postdoc position funded jointly by CAS and ICS.

[ More information ]

ICS Fellowship for junior researchers

The Institute of Computer Science (ICS) of the Czech Academy of Sciences (CAS) offers fellowships for outstanding and enthusiastic junior researchers, PhD holders, open to cooperation with some of the researchers of the Institute.

[ More information ]

ICS doctoral position

The Institute of Computer Science (ICS) of the Czech Academy of Sciences (CAS) offers fellowship for a promising PhD student with a view to create conditions for the fellow to write an outstanding PhD thesis.

[ More information ]